Trwa wczytywanie podglądu sali.
Teatr Polski w Szczecinie

Wydarzenie: Piaf

Dnia: 2021-09-04

Godzina: 15:00

Opis: Sztuka Pam Gems to portret tej wybitnej artystki ukazujący ją nie tylko w świetle reflektorów, ale i za kulisami, w życiu prywatnym.Oba te światy przenikały jednak te same uczucia: nienasycenie życiem, szaleńcza tęsknota za miłością, za byciem kochaną. Przez tłumy, i przez tego Jedynego…

I
4
3
2
1
14
13
12
11
9
8
7
6
4
3
2
1
I
II
6
5
2
1
12
11
10
9
7
6
5
4
2
1
7
6
II
III
8
7
4
3
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
III
IV
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
6
5
IV
V
8
7
6
5
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
V
VI
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
4
3
2
1
VI
VII
8
7
4
3
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
VII
VIII
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
6
5
2
1
VIII
IX
8
7
6
5
2
1
15
14
13
12
10
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
IX
X
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
4
3
2
1
X
XI
8
7
4
3
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
XI
XII
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
5
2
1
XII
XIII
8
7
6
5
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
XIII
XIV
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
4
3
2
1
XIV
XV
8
7
4
3
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
XV
XVI
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
6
5
2
1
XVI
XVII
8
7
6
5
2
1
15
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
2
6
5
4
3
XVII
XVIII
6
5
4
3
16
13
12
11
10
7
6
5
4
1
8
7
4
3
2
1
XVIII
Miejsce zajęte:
Miejsce wybrane:
Miejsce wolne: